Panahon ng dating bato

Rated 4.97/5 based on 943 customer reviews

Ang pinakamagandang bahagi ng kanilang kasalan, ayon sa mga nakasaksi, ay nang basbasan sila ng orbispo ng kanilang parokya.

Sa pagbasbas ng orbispo, ang isang banal ng seremonya ay naging mas banal pa.

Kung ilang beses na siyang sinupalpal nito, ngunit hindi pa rin siya nasisiraan ng lakas ng loob. Ang ligawan mo ay yong mga magulang, sina Tata Felix at Nana Sebya. Dinayo nila ang mga karatig bayan at mga karatig lunsod at nagbakasakaling may mga luma at mga bagong pelikula ni Fernando Poe Jr. Isang araw, sa isang umpukan ay nasolo nila si Tata Felix. Halos lahat ng malapit na kamag-anak sa magkabilang panig ay naroon. Tambak ang pagkaing manok na luto sa ibat ibang paraan sapagkat ang mga kamag-anak na hindi makapagdadala ng regalo ay nagbitbit na lamang ng mga katutubong manok bago maganap ang kasalan.

Sinangguni niya ito sa isa niyang kaibigan, kay Manuel. Tata Felix, napanood na ho ba ninyo ang bagong pelikula ni Fernando Poe Jr., tanong ni Nardo. Dagsa ang mga minatamis sapagkat ang Sta Ines ay sagana sa mga prutas na puwedeng gawing minatamis: kundol, saging na saba, mangga, ube.

Isasakay niya ang iyon sa dalang kariton at buong tiyaga niyang iuuwi sa ginagawang bahay.

Ang mga batong buhay ay hinaluan niya ng mga pinagtabasang marble na kanyang pinulot sa tambakan ng isang tastasan ng marble na umano ay ari ng isang dummy ng Hapon.

Sa mga panahong si Nardo ay hindi abala sa mga gawaing bukid, sakay ng kalabaw na may hilang kariton, siya ay nagpupunta sa tabi ng ilog sa kanilang kalapit bayan.

Hindi ito nabubulok sa pagkakabasa at pagkababad sa mapanirang tubig.

Ang lahat ng dinding sa buong kapaligiran ay gawa sa pinagpatong-patong, pinagkabit-kabit at pinag-akma-akmang mga hollow blocks.

Hindi pinakinis, ni kahit katiting, ng kahit ano man ang panlabas na mukha ng lahat ng dinding sapagka't iyo'y gusto ni Nardong tapusin sa naiiba, di pangkaraniwang paraan.

Ang iba naman, ang halaga ay mababa lamang - tamang-tama sa maliit na halagang makakayanan ng isang mahirap at abang nilalang na gustong mabigyan ng kaligayahan ang isang babaeng pinakamamahal.

Gawa sa payat na mga bakal na pinagkabit-kabit sa pamamaraang fillet at spot welding ang matibay na kalansay ng bubong - na ginawa ng isang talyer sa kabayanan na nagpakadalubhasa sa ganitong uri ng trabaho.

Leave a Reply